Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - warunki, zasady dofinansowania, wymagane dokumenty

Warunkiem dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej jest:

-potrzeba posiadania sprzętu wynikająca z niepełnosprawności – sprzęt taki musi być funkcjonalnie związany z rodzajem niepełnosprawności wnioskodawcy, oraz konieczny do zastosowania go w procesie rehabilitacji
-odpowiedni poziom dochodu – wysokość dochodu wnioskodawcy nie może przekroczyć:

    -   50% przeciętego wynagrodzenia w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego,
    -   65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych.

-potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości 5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 40% musi zabezpieczyć Wnioskodawca. 

Procedura uzyskania dofinansowania:

•   złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przez mieszkańca powiatu rybnickiego tj. Gmin: Czerwionki – Leszczyn, Jejkowic, Gaszowic, Lysek, Świerklan
Wnioski należy składać w pok. nr 3 w dniach:
                                  poniedziałek - środa w godzinach od 7:45 do 15:00
                                  czwartek w godzinach od 7:45 do 17:30
                                  piątek w godzinach od 7:45 do 12:30

Do powyższego wniosku o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego należy dołączyć:

- kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

- aktualne zalecenie lekarskie dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wydane przez lekarza rehabilitanta

- udokumentowanie dochodów za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,

- fakturę pro-forma lub inny dokument potwierdzający koszt realizacji zadania,


•   analiza formalna i merytoryczna wniosku przez pracowników PCPR

•   informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku i wysokości przyznanego dofinansowania,

•   podpisanie umowy,

•   realizacja przedsięwzięcia,   

•   dostarczenie do PCPR dokumentów rozliczeniowych,  

•   informacja do osoby niepełnosprawnej o rozliczeniu umowy.
 

WAĹťNE !
 
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie!!!